Βρέθηκαν 67 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801978364
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167472307000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΤΑΚΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801971191
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167314701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EOS MEDICAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801917205
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165762201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΒΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 127576225
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165205701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΓΟΝΤΖΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 121166460
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160879401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801385884
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155688501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BROMPTON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.E.


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 801335137
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154634801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 021109922
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151742401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση