ΣΠ. ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΛΟΗΣ 0 , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, 19003

ΣΠ. ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΧΛΟΗΣ 0 , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 099746855
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5141301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-11-2001
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-03-2003
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

GOOD BROTHERS STUDIOS Ε.B.E.
GOOD BROTHERS STUDIOS E.B.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΧΛΟΗΣ 0
  Πόλη:
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η δημιουργία βιοτεχνικής εγκατάστασης (α) αναπαραγωγής, υποτιτλισμού και μεταγλωττισμού κινηματογραφικών ταινιών σε βιντεοκασέτες, βιντεοδίσκους, DVD, CD ROM, AUDIO CD και πολυμέσα (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, web publishing) και (β) ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και ήχου (μοντάζ). 2. Η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και συναυλιών. 3. Η παραγωγή, εισαγωγή και διανομή οπτικοακουστικών προγραμμάτων και συναφών ειδών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση