Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ALERTMEDIA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801042039
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147662201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800912980
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144770901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LIZARD ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800840410
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142671801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AUTHORWAVE IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 997943720
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122783501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 023672218
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9230301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 998097000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9058701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-10-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠ. ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 099746855
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5141301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση