ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 77 , ΚΟΡΩΠΙ, 19400

ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 77 , ΚΟΡΩΠΙ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999722875
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5161801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-03-2003
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-04-2003
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 77
  Πόλη:
ΚΟΡΩΠΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΟΡΩΠΙ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας και αντικείμενο της εμπορικής της δραστηριότητας θα είναι η εμπορία ειδών αλιείας και δολωμάτων , η κατασκευή ειδών αλιείας , οι εισαγωγές & εξαγωγές συναφών ειδών. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα , Παραρτήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση