Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΝ ΧΙΝ CHINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800644864
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133788001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 72854516
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133083001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΝΗ ΣΑΛΒΑΡΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΛΒΑΡΙΔΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800564890
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129590901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 114824168
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9178301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ. ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998026466
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8526701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-11-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

B. ΚΑΙ Λ. ΣΚΑΛΗΣ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999075680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7014301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-07-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999722875
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5161801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 141547420
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137854201000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση