ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ KAI ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 50 , ΑΘΗΝΑ, 11527

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ KAI ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 50 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999963580
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5355801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-07-2003
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-08-2003
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

J.P. LIFTS ΕΠΕ
J.P. LIFTS EPE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 50
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1) Σκοπός της εταιρείας είναι : α) οι μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις, επισκευές, εκσυγχρονισμοί ανελκυστήρων και κλιμάκων κυλιόμενων βαθμίδων, β) η εμπορία, η εγκατάσταση και η συντήρηση μονάδων κλιματισμού, γ) οι τουριστικές επιχειρήσεις και δ) κάθε άλλη δραστηριότητα, έστω και αν δεν περιγράφεται στο παρόν. 2) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία, αντιπροσωπείας ή άλλα, μόνη ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, παρεμφερούς ή ομοειδούς σκοπού προς τον σκοπό της εταιρείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να μετέχει σε άλλες εταιρείας οποιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. 3) Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Ε.Π.Ε. και Α.Ε. με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση