Βρέθηκαν 248 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΛΕΝΗ ΒΗΧΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802089720
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169725801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996828885
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164867601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΕΧΤΣΙΝΑΡ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801804155
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163652801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTRUM ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801799104
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163560401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801791745
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163400801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VICUNA FIVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801760836
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162836801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VICUNA FOUR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801760812
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162836401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VICUNA TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801759303
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162808401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VICUNA THREE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801759665
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162814801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΕΝΤΙΑΝ ΣΤΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΛΑΜΟΥΡ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 144121382
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163185401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση