ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΒΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 37 , Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, 14342

ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΒΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 37 , Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999493830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5462301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-10-2003
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-11-2003
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Κ-Μ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΟΕ
K-M ARDEYTIKA OE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 37
  Πόλη:
Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Μελέτη και κατασκευή και συντήρηση αρδευτικών δικτύων για χώρους πρασίνου και περιβάλλοντα χώρου κτηρίων, β) Συναρμολόγηση υδραυλικών και αρδευτικών υλικών, γ) Εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία μηχανημάτων και εξαρτημάτων και παντός είδους υλικών σχετικών με την βιομηχανία και την γεωργία, δ) Μελέτη, κατασκευή, διαμόρφωση και συντήρηση χώρων πρασίνου και περιβάλλοντα χώρου 5 κτηρίων, ε) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία: i) τεχνητών ανθέων και κεριών. ii) εργαλείων, μηχανημάτων και βοηθημάτων - αξεσουάρ εργασιών κήπου. iii) ειδών κεραμικής και παντός τύπου και είδους δοχείων εναπόθεσης φυτών και ανθέων (γλαστρών) και ειδών ΒΒQ (μπάρμπεκιου). iv) φωτιστικών και ειδών υποστήριξης ηλεκτρικής εγκατάστασης κήπου ειδών δώρου. στ) Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της ημεδαπής και αλλοδαπής. ζ) Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. η) Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. θ) Η εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, γεωργικών φαρμάκων. ι) Το χονδρικό εμπόριο σπόρων ια) Το χονδρικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων και καρπών. ιβ) Το λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων. ιγ) Το λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. ιδ) Η εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων. ιε)Το λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. ιστ) Η εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, χώματος κατάλληλου για την κηπουρική. ιζ) Παροχή υπηρεσιών μέσω χρήσης συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones). Β. Για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί: 1. Να συστήνει ή να συμμετέχει σε εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του εσωτερικού ή της αλλοδαπής για την άσκηση των πιο πάνω σκοπών της Εταιρείας. 3. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήµατα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46611109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Κύρια
01611008 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
1611008 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
46441114 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΗΛΙΝΩΝ Η ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΩΝ ΓΛΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ Δευτερεύουσα
47524715 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47595829 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΗΛΙΝΩΝ Η ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΩΝ ΓΛΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ Δευτερεύουσα
47767709 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΑΘΩΝ Δευτερεύουσα
47914400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47918800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση