ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

31ΧΙΛ. ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, 19003

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


31ΧΙΛ. ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 074135136
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5903301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-09-2004
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-09-2004
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
31ΧΙΛ. ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ
  Πόλη:
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΚΕΤΩΝ- ΧΑΛΙΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47535311 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Κύρια
46471300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΛΙΜΙΩΝ Δευτερεύουσα
46471302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ [ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΙΛΗΜΑ (ΤΣΟΧΑ)] Δευτερεύουσα
46471303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΥΦΑΝΤΩΝ ΣΤΡΩΣΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ Δευτερεύουσα
46471304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΝΟΤΑΠΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
46471305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΘΥΣΑΝΩΤΩΝ Δευτερεύουσα
46471306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΜΕ ΚΟΜΠΟΥΣ Δευτερεύουσα
46471307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΥΦΑΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46731800 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΧΑΛΙΩΝ) Δευτερεύουσα
47535301 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ [ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΙΛΗΜΑ (ΤΣΟΧΑ)] Δευτερεύουσα
47535302 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
47535308 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΝΟΤΑΠΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
47535312 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΘΥΣΑΝΩΤΩΝ Δευτερεύουσα
47535313 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΜΕ ΚΟΜΠΟΥΣ Δευτερεύουσα
47535314 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΥΦΑΝΤΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση