G.VS.A. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΥΚΕΒΙΛ 4 , ΑΘΗΝΑ, 10438

G.VS.A. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΟΥΚΕΒΙΛ 4 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999644414
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6180801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-03-2005
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-03-2005
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

G.VS.A. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
G.VS.A AE
G.VS.A. MONOPROSOPI A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΟΥΚΕΒΙΛ 4
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ή ανακαίνιση οικοδομικών έργων σε ιδιόκτητα οικόπεδα με σκοπό την μεταπώλησή τους με κέρδος ή την με οποιοδήποτε μορφή εκμετάλλευσή τους. 2. Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ή ανακαίνιση οικοδομικών έργων σε οικόπεδα τρίτων, δημόσιων ή ιδιωτικών, με την μέθοδο της αντιπαροχής με σκοπό την μεταπώλησή τους με κέρδος ή την με οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσή τους ή με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή – αυτοχρηματοδότηση – εκμετάλλευση» ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. 3. Η με οποιαδήποτε νομική μορφή [εργολαβία, κοινοπραξία, αντιπαροχή κλπ.] ανάληψη, εκτέλεση, συμμετοχή σε εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών, οικοδομικών και ανέγερσης έργων, Λιμενικών, Υδραυλικών, Πρασίνου, Οδοποιίας, Γεφυροποιίας και λοιπών, του Δημοσίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, δημοτικών ή κοινοτικών ή φυσικών προσώπων, καθώς επίσης η με οποιαδήποτε νομική μορφή συμμετοχή, συνίδρυση βιομηχανικών και εμπορικών εταιρειών για την κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εμπορία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ή άλλης μορφής ενέργειας, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. 4. Η απόκτηση, διάθεση, αξιοποίηση, διαχείριση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων ιδιόκτητων ή τρίτων, δημόσιων ή ιδιωτικών. 5. Η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως, συναφών προς την κατασκευή, απόκτηση, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α., σε ΝΠΔΔ ή σε ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα και ενδεικτικά η εκπόνηση τεχνικών μελετών και επίβλεψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων, η παροχή συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών, η κατάρτιση μελετών αξιοποίησης και διαχείρισης ακινήτων, η κατάρτιση εκθέσεων εκτιμήσεων πάσης φύσεως ακινήτων, οι έρευνες αγοράς ακινήτων και μισθωμάτων ακινήτων, η σύναψη μισθώσεων και η άσκηση κτηματικών εργασιών με αντικείμενο την διαμεσολάβηση στην αγορά, πώληση εκμίσθωση και διαχείριση εν γένει ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. 6. Η αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση δομικών και οικοδομικών υλικών και πρώτων ή βοηθητικών υλών, ουσιών, υλικών, αντικειμένων, συσκευών και κάθε είδους εξοπλισμού σχετικού με τις παραπάνω δραστηριότητες, η αντιπροσώπευση συναφών ξένων οίκων και η άσκηση κάθε δραστηριότητας ομοειδούς ή παρεμφερούς προς τις παραπάνω ή που άμεσα ή έμμεσα τις εξυπηρετεί. 7. Η κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο. Η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως, συναφών προς την κατασκευή, απόκτηση, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ιστοσελίδων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α., σε ΝΠΔΔ ή σε ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα και ενδεικτικά η εκπόνηση τεχνικών μελετών και επίβλεψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων, η παροχή συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών, η κατάρτιση μελετών αξιοποίησης και διαχείρισης ιστοσελίδων. 8. Η κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η απόκτηση, διάθεση, αξιοποίηση, διαχείριση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση πάσης φύσεως τουριστικών ακινήτων και η ανάπτυξη κάθε είδους εμπορικής δραστηριότητας σχετιζόμενης με τον τουρισμό, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 9. Η αγορά ή μίσθωση και εκμετάλλευση χερσαίων και θαλάσσιων μέσων μεταφοράς αγαθών. 10. Η αγορά ή μίσθωση έτοιμων επαγγελματικών ή άλλων χώρων κατάλληλων για την εγκατάσταση σε αυτούς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ίδιας της εταιρείας, των συγγενών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που δεν έχουν νομικό ή άλλο δεσμό με την εταιρεία. 11. Η παραγωγή προκατασκευασμένων προϊόντων σκυροδέματος ή άλλων υλικών. 12. Η αγορά, εκμετάλλευση και εμπορία δασικών προϊόντων και προϊόντων υλοτομίας, καθώς και οι πάσης φύσεως υπηρεσίες που αφορούν την εκπόνηση επίβλεψη και εκτέλεση δασολογικών μελετών, διαχείριση δασών και ορεινών βοσκοτόπων καθώς και δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων αναδασώσεων δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων. 13. Η εκπόνηση γεωργικών, γεωργοοικονομικών και γεωτεχνικών μελετών καθώς και ο γεωργοκτηνοτροφικός προγραμματισμός και η γεωργοκτηνοτροφική εκμετάλλευση. 14. Η εκμετάλλευση λατομείων και η εμπορία αδρανών και άλλων υλικών. 15. Η κατασκευή λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, γηπέδων, γυμναστηρίων, κολυμβητηρίων, χιονοδρομικών κέντρων 16. Η κατασκευή και η εκμετάλλευση πληντυρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων, μίνι μάρκετ αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου, σέρβις αυτοκινήτων. 17. Η κατασκευή και η εν γένει εκμετάλλευση αναψυκτηρίων καφέ σνακ μπαρ εστιατορίων και πάσης φύσεως κέντρων διασκέδασης. 18. Η κατασκευή και η εν γένει εκμετάλλευση πάρκων αναψυχής και παραλιών (πλαζ) και εκθεσιακών χώρων, καθώς και η διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων και η παροχή υπηρεσιών που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις εν γένει. 19. Η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική και ηλιακή ενέργεια, ύδωρ κ.τ.λ.), η μέτρηση και η επεξεργασία δεδομένων, η εκπόνηση μελετών κάθε είδους,η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία Αιολικών Πάρκων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δια της εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η χρηματοδότηση των πιο πάνω έργων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αυτών και η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, αναγκαίας ή χρήσιμης για τους πιο πάνω σκοπούς, όπως, παραδείγματος χάριν, η αγορά, η μίσθωση γηπέδων για την εγκατάσταση επ’αυτών των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κ.τ.λ., η παραγωγή και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας βάσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και η ανάπτυξη και η μεταβίβαση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικά με την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική και ηλιακή ενέργεια, ύδωρ κ.τ.λ.). 20. Η άσκηση κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και η διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένης με το σκοπό της εταιρείας Η άσκηση πάσης φύσεως και περιεχομένου δραστηριοτήτων διεθνούς εμπορίου και εν γένει Εμπορικών και Οικονομικών συναλλαγών. 21. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σχετικά με θέματα χρηματοοικονομικής φύσης όπως: η εκπόνηση οικονομικών μελετών, η κατάρτιση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, ο στρατηγικός σχεδιασμός επιχειρήσεων, η έρευνα και η διαμεσολάβηση για άτομα και εταιρείες που σκοπεύουν να υλοποιήσουν επιχειρηματικά σχέδια και συμμαχίες, επενδύσεις, αγορές και πωλήσεις εταιρειών, έκδοση κινητών αξιών προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, έκδοση κοινών και μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, άλλων χρεογράφων καθώς και την διαδικαστική οργάνωση τέτοιων εκδόσεων. 22. Η παροχή συμβουλών και η σύνταξη μελετών αναφορικά με την διαχείριση κεφαλαίων φυσικών ή νομικών προσώπων, η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών καθώς και η συμμετοχή σε εταιρείες που θα αναλαμβάνουν την διαχείριση εταιρειών που έχουν ως σκοπό επενδύσεις σε μετοχές, σε δάνεια και ομολογίες και σε άλλα εταιρικά χρεόγραφα και ομόλογα, η ανάληψη πρωτοβουλίας για την ίδρυση Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (VENTURE CAPITAL) καθώς και άλλων συναφών εταιρειών του Χρηματοοικονομικού τομέα. 23. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με θέματα επιχειρηματικής Στρατηγικής όπως: εξαγορές και πωλήσεις εταιρειών ή τμημάτων αυτών, συγχωνεύσεις, διασπάσεις και εν γένει μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, εκπόνηση σχετικών μελετών Αποτίμησης (VALUATIONS STUDIES) και ανάπτυξη Επιχειρησιακών Σχεδίων (BUSINESS PLANS). Επιπρόσθετα, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στην οργανωτική, περιουσιακή και κεφαλαιακή αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, στην οικονομική τους ανασυγκρότηση, στην εξεύρεση κεφαλαίων και προώθηση συνεργασιών στην κατάστρωση και εποπτεία αναπτυξιακών σχεδίων δράσης. 24. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε μετόχους επιχειρήσεων, σε δανειστές και σε διοικήσεις εταιρειών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο αναφορικά με θέματα Εταιρικής Στρατηγικής, εφαρμογής Συστημάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης και κανόνων Εσωτερικού Ελέγχου, Εταιρικής Επικοινωνίας και γενικότερα σχέσεων των ανωτέρω με το οικονομικό τους περιβάλλον. 25. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν την διοικητική τους αναδιοργάνωση, το εκσυγχρονισμό των μεθόδων και των πληροφορικών συστημάτων Διοίκησης, την ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικών προγραμμάτων σχετικά με τα ανωτέρω, με στόχο την εξασφάλιση αποτελεσματικής λειτουργίας και έλεγχο των επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων. 26. Η παροχή όλων των ανωτέρω από (α) έως (ε) υπηρεσιών και συμβουλών σε εταιρείες που τελούν υπό τον έλεγχο του Δημοσίου τομέα ή και ευρίσκονται στο στάδιο αποκρατικοποίησης. 27. Ανάληψη και εκπόνηση, για λογαριασμό ατόμων, επιχειρήσεων και οργανισμών, πρωτογενούς οικονομικής έρευνας και διατύπωση συμπερασμάτων, αναφορικά με τις συνθήκες λειτουργίας και τους θεσμούς των αγορών της Ελληνικής οικονομίας , και ειδικότερα της αγοράς χρήματος, επενδύσεων και κεφαλαίου. Ευρύτερα δε με τις επιχειρηματικές ανακατατάξεις και οικονομικές μεταβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 28. Παροχή οικονομικών συμβολών και νομικών ενεργειών και συμβουλών γενικού περιεχομένου σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, συμβουλές και υπηρεσίες λογιστικής όπως η τήρηση βιβλίων, υπηρεσίες ελέγχου και παροχή φορολογικών συμβουλών. 29. Υπηρεσίες εν γένει έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων κοινής γνώμης. 30. Υπηρεσίες εκτιμητών και πραγματογνωμόνων για την αξιολόγιση και την κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων. 31. Δημιουργία και εκμετάλλευση μουσειακών χώρων καθώς και υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων και κτιρίων. 32. Υπηρεσίες που αφορούν πλειστηριασμούς είτε αυτοί συνδέονται είτε όχι με νομικές ενέργειες. Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού η εταιρεία μπορεί: α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β. Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα [κοινοπραξίες], είτε σε συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο. γ. Να προχωρεί στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών και επιχειρήσεων, να προβαίνει στην εξαγορά εν όλω ή εν μέρει άλλων επιχειρήσεων ή να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, που υφίστανται ή θα ιδρυθούν στο μέλλον. δ. Να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το δικαίωμα στα μέλη του ΔΣ ή στο προσωπικό της, που έχουν την ιδιότητα του πτυχιούχου μηχανικού, να υπογράφουν μετά ή άνευ αμοιβής, μελέτες και να προβαίνουν σε επιβλέψεις για οικοδομικά έργα τα οποία πραγματοποιεί η εταιρεία. ε. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού. στ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ζ. Να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες. η. Να ασκεί όλες τις δραστηριότητές της και υπό την μορφή σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
41202001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ Κύρια
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
61103000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δευτερεύουσα
62010000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62011101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Δευτερεύουσα
62011102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δευτερεύουσα
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62090000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
62090000 ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
66121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Δευτερεύουσα
66121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ Δευτερεύουσα
66221004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
66301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68311000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68311500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68320000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68321101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68321300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
69100000 ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
69101801 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ Δευτερεύουσα
69202000 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
69202300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
69203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
70211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221502 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ) Δευτερεύουσα
70221503 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ, ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ, ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
74900000 ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
74900000 ΆΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
82991910 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
91031000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
93291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση