ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΙΜΩΝΟΣ 3 , ΑΘΗΝΑ, 10442

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


ΑΙΜΩΝΟΣ 3 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 101433549
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6155501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-02-2005
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-02-2005
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

FLINTMAGIC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΙΜΩΝΟΣ 3
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΙΩΝ,ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση