ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

34 ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ 0 , ΚΟΡΩΠΙ, 19400

ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


34 ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ 0 , ΚΟΡΩΠΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999078290
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122303801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-03-2005
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-03-2005
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

NEW MARBLE SA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
34 ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ 0
  Πόλη:
ΚΟΡΩΠΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΟΡΩΠΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

α) η κοπή, η επεξεργασία και η εμπορία μαρμάρων, εξαγωγές και εισαγωγές μαρμάρων και γενικά η πραγματοποίηση κάθε συναφούς με τη λατόμευση, κοπή και επεξεργασία μαρμάρων βιομηχανική και εμπορική εργασία και β) οι κατασκευές πάσης φύσεως οικοδομικών έργων με αγορά ακινήτων ή με αντιπαροχή. 2: Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, προσωπικές ή περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες, που να επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με όρους που θα καθορίζει εκάστοτε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση