Γ.ΚΟΛΛΙΑΣ Χ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 47Α , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15126

Γ.ΚΟΛΛΙΑΣ Χ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ


ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 47Α , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή ΑΣΤ.ΚΕΡΔ. Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 998986613
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6277701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-04-2005
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-05-2005
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MART-X Radiation Protection Services
KOLLIAS-PARASKEVOPOULOU YPIRESIES AKTINOPROSTASIAS KAI POIOTIKON ELEGCHON

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 47Α
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας είναι η από κοινού εκ μέρους των εταίρων άσκηση του επαγγέλματος του ακτινοφυσικού, ήτοι η παροχή με αμοιβή υπηρεσιών ακτινοπροστασίας και ειδικότερα: 1. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς δοσιμετρίας ασθενών, της ανάπτυξης και χρήσης σύνθετων τεχνικών και εξοπλισμού, της βελτιστοποίησης της διασφάλισης ποιότητας συμπεριλαμβανομένου και του ποιοτικού ελέγχου, καθώς και άλλα ζητήματα, μη ρητά αναφερόμενα στο παρόν, σχετικά με την ακτινοπροστασία, που αφορούν εκθέσεις που εμπίπτουν στον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας ΦΕΚ 216Β 6/3/2001, καθώς και στο πεδίο των μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 2. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου ακτινοπροστασίας στους ανωτέρω τομείς δραστηριότητας και στο πεδίο των μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, 3. Η σύνταξη μελετών ακτινοπροστασίας εργαστηρίων ακτινοβολιών. 4. Η διενέργεια ποιοτικών ελέγχων καλής και ασφαλούς λειτουργίας εργαστηρίου ακτινοβολιών, 5. Η σύνταξη μελετών ασφαλούς λειτουργίας εργαστηρίων ακτινοβολιών, 6. Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς με τα ανωτέρω επαγγελματικής δραστηριότητας η οποία είναι συναφής με την αποστολή και τα έργα του ακτινοφυσικού και δεν αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση