Αλιβιζάτος Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Οχημάτων

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 3 , ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 15235

Αλιβιζάτος Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Οχημάτων


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 3 , ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800760457
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139924301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-09-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-09-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ CENTRAL Α.Ε.
ALIVIZATOS CENTRAL S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 3
  Πόλη:
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η εμπορία καινούργιων αυτοκινήτων παντός τύπου, είτε με τη μορφή της αντιπροσώπευσης εργοστασίων κατασκευής αυτοκινήτων ή εισαγωγέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα είτε με την απευθείας εισαγωγή αυτοκινήτων από το εξωτερικό, 2. η εν γένει εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων παντός τύπου, καθώς και μηχανών θαλάσσης, μοτοποδηλάτων και δικύκλων μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης, 3. η εμπορία και διανομή καινούργιων και μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων, φορτηγών, επιβατικών, μηχανών θαλάσσης, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών δικύκλων, 4. η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων εξωτερικού και η εισαγωγή ειδών της προηγούμενης παραγράφου, 5. η πρακτόρευση ημεδαπών ή αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών και η διαμεσολάβηση και σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων με οποιαδήποτε διαμεσολαβητική σχέση αναγνωριζόμενη από το νόμο, δηλαδή πράκτορας, μεσίτης ασφαλιστικών συμβάσεων, ασφαλιστικός σύμβουλος ή συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων. Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός της εταιρίας στη διαμεσολάβηση για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων θα επιτυγχάνεται με τη μελέτη της αγοράς, την παρουσίαση λύσεων κάλυψης των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών και υποβολή προτάσεων κάλυψης προς τις ασφαλιστικές εταιρίες, 6. η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και n παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 7. η ενοικίαση αυτοκινήτων και η ανέγερση οικοδομών, κτιρίων, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχείων, σε δικά της οικόπεδα ή η ανέγερση επ’ αντιπαροχή, η πώληση εκμίσθωση και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αυτών, ως και οι πάσης φύσεως τουριστικές επιχειρήσεις, και κάθε άλλη εμπορική δραστηριότητα που θα αποφασιστεί νομίμως από τα όργανα της εταιρείας. 2) Για την επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: α) να εγγυάται υπέρ τρίτων, νομικών και φυσικών, προσώπων για οποιεσδήποτε συμβάσεις. β) Να μετασχηματίζεται δι' απορροφήσεως, συγχωνεύσεως ή άλλως με ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις. γ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με οποιαδήποτε νομική μορφή [μίσθωση, ανάληψη, μάνατζμεντ (management) κλπ.], που επιδιώκει άμεσα ή έμμεσα το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με οποιαδήποτε εταιρική μορφή ή τύπο. δ) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο και ε) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
45110000 ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κύρια
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
45190000 ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45200000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45310000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45400000 ΠΩΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46141204 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47646508 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΚΩΠΗΛΑΤΩΝ ΒΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟ Δευτερεύουσα
50202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ· ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΘΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
66221001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ Δευτερεύουσα
77110000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
77120000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δευτερεύουσα
77391302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση