ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΙΒΑΔΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 6 , ΑΘΗΝΑ, 10551

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΙΒΑΔΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 6 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146804190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7088901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-09-2006
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-09-2006
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

WWW.HGE.GR

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 6
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΟΥ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση