ΑΦΟΙ ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

27Ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 133 , ΑΦΙΔΝΕΣ, 19014

ΑΦΟΙ ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


27Ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 133 , ΑΦΙΔΝΕΣ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998570275
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7421701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-01-2007
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-03-2007
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ
MARMARA CHRYSOFAKI

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
27Ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 133
  Πόλη:
ΑΦΙΔΝΕΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

H ανάληψη ανέγερσης οικοδομικών κτιρίων, μεγάρων , για λογαριασμό τρίτων ή της ίδιας εταιρείας , για εκμετάλλευση ή για μεταπώληση , ή συμμετοχή σε οικοδομικές και άλλες τεχνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών και οικοδομικών έργων , δημοσίων ή ιδιωτικών . Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ για την εκτέλεση παντός είδους έργων και η αγορά οικοπέδων για αυτό το λόγο, η ανάληψη τεχνικοεπισκευαστικών έργων , έργων οδοποιίας , εργολαβιών και υπεργολαβιών . Η επιστασία και επίβλεψη , οι μελέτες , η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, καθώς αυτές της ψύξης, θέρμανσης , κλιματισμού καθώς και η εγκατάσταση και τοποθέτηση αυτών. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων κατασκευής και επεξεργασίας, η αγορά προς μεταπώληση, κατεργασία και επεξεργασία αγαθών και δομικών υλικών και γενικά σχετιζόμενων με τεχνικά έργα. Η αγορά μηχανημάτων για επεξεργασία δομικών υλικών και άλλων συναφών (π.χ. κοπή μαρμάρων). Οι εισαγωγές και εξαγωγές των άνω ειδών και υλικών , καθώς και η ανάληψη αντιπροσωπειών παρεμφερών και βιομηχανικών οίκων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Η εμπορία αγροτικών προϊόντων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Κύρια
23701100 ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΓΙΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ ΔΡΟΜΩΝ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΩΣΙΜΟ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΚΥΒΟΥΣ ΚΛΠ) ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ, Δευτερεύουσα
23701100 ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΓΙΑ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ ΔΡΟΜΩΝ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΩΣΙΜΟ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΚΥΒΟΥΣ ΚΛΠ) ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ, ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ Δευτερεύουσα
46731630 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ Δευτερεύουσα
47524941 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ Η ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση