Βρέθηκαν 89 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

UNICON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801802094
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163614501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DELTA ENERGY IV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801606384
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160012401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801606323
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160011801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CITIZEN CARE SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801337200
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154669501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 145552376
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152360201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΥΡΩΔΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128696417
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152612701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΙΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 134604396
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150240401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 157451882
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152357001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση