ΑΦΟΙ ΚΑΦΟΥΝΗ Ο.Ε.

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 44-46 , ΑΘΗΝΑ, 10436

ΑΦΟΙ ΚΑΦΟΥΝΗ Ο.Ε.


ΑΧΙΛΛΕΩΣ 44-46 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 082459978
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 702601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-06-1990
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-04-1991
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

KAFOUNIS MOTORSPORT

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 44-46
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι η αντιπροσώπευση οίκων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού, η εισαγωγή, η εξαγωγή και εμπορία παντώς τύπου και είδους αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ανταλλακτικών αυτών, η εμπορία πάσης φύσεως ειδών, που αφορούν γενικά τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες, η εισαγωγή και εμπορία παιδικών ειδών, καθώς και η εκμετάλλευση, με την σύναψη κάθε είδους συμβάσεων, όπως ενδεικτικώς χρονομισθώσεως, των ειδών που εμπορεύεται, με κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση