Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΑΡΙΑ ΣΟΚΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800908038
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144666301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MUVUS ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800874461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143627801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΤΑΛΙΑΛΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 039019513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143751701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ. & Π. ΣΕΔΕΣΛΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800343975
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117372201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-08-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ Σ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997717704
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9452901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΡΕΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095523017
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8394001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

KIDSCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998281975
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8058101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΦΟΙ ΚΑΦΟΥΝΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082459978
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 702601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 94176804
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002052601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-1986
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση