ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΥΡΙΟΥ 301 , ΠΑΙΑΝΙΑ, 19002

ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΥΡΙΟΥ 301 , ΠΑΙΑΝΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094317107
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 743301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-12-1990
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-10-1991
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΥΡΙΟΥ 301
  Πόλη:
ΠΑΙΑΝΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΙΑΝΙΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 4.1.Η αγορά προς μεταπώληση κάθε καταναλωτικού αγαθού παραγόμενου στην Ελλάδα ή εισαγόμενου από το Εξωτερικό. Ειδικότερα η δημιουργία αλυσίδας πολυκαταστημάτων ή και εξειδικευμένων καταστημάτων στα οποία θα προσφέρεται στο καταναλωτικό κοινό, κάθε είδους αγαθού, γεωργικού , βιοτεχνικού, βιομηχανικού, αναλωσίμου ή μη, μεταποιημένου και συσκευασμένου ή όχι. Για τη δημιουργία αυτή των πολυκαταστημάτων ή εξειδικευμένων καταστημάτων η εταιρεία προβαίνει σε μισθώσεις ακινήτων για την εγκατάσταση των καταστημάτων και των γραφείων και Λογιστηρίων αυτής ή και σε αγορά ετοίμων καταστημάτων, διαμερισμάτων και γραφείων ή και οικοπέδων για την ανέγερση απ’ αυτήν ή εκ μέρους τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής των πιο πάνω αναγκαίων χώρων. Ακόμα προβαίνει στην αγορά των παγίων στοιχείων και του αναγκαιούντος εξοπλισμού για τα πιο πάνω καταστήματα και γραφεία ή στη μίσθωση αυτών με μισθωτικές συμβάσεις ή με το σύστημα LEASING όπως και αυτοκινήτων κατά τον ίδιο τρόπο. 4.2. Οργανώνει μονάδες για την συσκευασία και τυποποίηση προϊόντων, μεταποιημένων ή όχι. Προς τούτο προβαίνει στις πιο πάνω ενέργειες δηλαδή σε αγορές ακινήτων ή μισθώσεις αυτών, σε αγορές μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού ή μισθώσεις αυτών με μισθωτικές συμβάσεις ή με το πιο πάνω σύστημα LEASING, σε ανεγέρσεις κτισμάτων επί ιδίων ή και ξένων οικοπέδων για τη δημιουργία αυτών των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καταναλωτικών οιασδήποτε προελεύσεως δηλαδή αγροτικών, βιοτεχνικών, βιομηχανικών, αναλωσίμων ή όχι, μεταποιημένων ή όχι εγχωρίων ή εισαγομένων κ.λ.π. 4.3. Ακόμα οργανώνει μονάδες μεταφοράς και διανομής ετοίμων και μη ετοίμων προϊόντων, νωπών, κατεψυγμένων, αγροτικών, βιοτεχνικών , βιομηχανικών, αναλωσίμων ή όχι, μεταποιημένων και κατεργασμένων ή όχι εγχωρίων ή εισαγομένων κ.λ.π. Προς τούτο προβαίνει στις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 ενέργειες και ειδικότερα στην αγορά ή μίσθωση μεταφορικών μέσων με συμβάσεις μισθώσεως ή LEASING κ.λ.π. 4.4. Η διενέργεια κάθε επιτρεπομένης από το Νόμο εμπορικής δραστηριότητας, όπως η εν γένει διενέργεια των υπό του Νόμου αναγνωριζομένων αντικειμενικών και υποκειμενικών πάσης φύσεως εμπορικών πράξεων και εν γένει, όλων αυτών που ανάγονται στη δραστηριότητα της εταιρείας ως άνω αναφέρεται και η εξαγωγή γενικά ειδών και προϊόντων παραγομένων στην Ελλάδα και η εισαγωγή ομοίων ειδών και προϊόντων από την αλλοδαπή στην Ελλάδα. 4.5. Η δημιουργία μονάδων βιομηχανοποίησης γεωργικών εν γένει προϊόντων με την ανάλογη επεξεργασία αυτών και γενικά τυποποίηση των σε οποιαδήποτε μορφή. 4.6. Για την επιδίωξη των σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί : 4.α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε Εταιρικού τύπου. 4.β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. 4.γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. 4.7. Η δημιουργία και εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων και συναφών ειδών. Ομοίως η δημιουργία και εκμετάλλευση πλυντηρίων, λιπαντηρίων, συνεργείων, μονάδος επισκευής ελαστικών και ηλεκτρολογείων παντός τύπου οχημάτων. 4.8. Η Χονδρική και λιανική πώληση ειδών (τμήματα) Αρτοπωλείου (Άρτος, αρτοσκευάσματα, βουτήματα κ.λ.π.), ζαχαροπλαστείου, Κρεοπωλείου, Μαναβικής, Ιχθυοπωλείου, ειδών καπνοπωλείου (τσιγάρα, πούρα, είδη καπνιστού), είδη περιοδικού και ημερήσιου τύπου (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία κ.λ.π)


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47111001 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ SUPER MARKET, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κύρια
10711101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
10711102 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ Δευτερεύουσα
45201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
47110000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ Δευτερεύουσα
47211100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47231500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
47241601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Δευτερεύουσα
47241700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ Δευτερεύουσα
47262700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
47308100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47626200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47110000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ Λοιπή

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση