ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΙΟΝΥΣΟΥ 5 , ΑΘΗΝΑ, 10442

ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


ΔΙΟΝΥΣΟΥ 5 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800363704
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118444830000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-11-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-11-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 5
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι, 1. Εμπόριο ( χονδρικό και λιανικό ) ανεμοθωράκων (παμπρίζ) και παραθύρων, επιβατηγών, φορτηγών και λοιπών αυτοκινήτων. 2. Εμπόριο ( χονδρικό και λιανικό ) παλαιών και νέων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων και παντός συναφούς είδους. 3. Εμπόριο ( χονδρικό και λιανικό ) αυτοκινήτων φορτηγών, επιβατηγών και λεωφορείων. 4. Γραφείο γενικού τουρισμού, Ενδεικτικά σαν γραφείο γενικού τουρισμού θα έχει τις κάτωθι δραστηριότητες: α) Εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων, β) Την επί κέρδος ή προμήθεια εκτέλεση κάθε συναφούς προς τον τουρισμό εργασία, γ) Την επί κέρδος ή προμήθεια έκδοση εισιτηρίων κάθε μεταφορικού μέσου, οργάνωση εκδρομών και κάθε είδους περιηγήσεων, κρουαζιέρων, ξεναγήσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής, μεταφορά προσώπων και πραγμάτων με κάθε μεταφορικό μέσο ίδιο ή τρίτων, δ) Η αγορά, πώληση, κατασκευή, μίσθωση, διαχείριση και η καθ΄οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση Ξενοδοχείων, δωματίων ξενοδοχείων, εγκαταστάσεων μπάγκα-λόους και παντός εν γένει είδους τουριστικής και Ξενοδοχειακής εγκαταστάσεως για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων. ε) Η διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και λοιπών οργανωμένων εκδηλώσεων. 5. Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, με εστιατόριο. (55.10.10.03). 6. Εισαγωγές, αγορές και πωλήσεις αυτοκινήτων επιβατηγών και φορτηγών. 7. Εισαγωγές και εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων, επιβατηγών και φορτηγών. 8. Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών και φορτηγών αυτοκινήτων, με οδηγό ή χωρίς οδηγό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
45201401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΩΝ (ΠΑΡΜΠΡΙΖ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κύρια
45191100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
45192100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
45202301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΩΝ (ΠΑΡΜΠΡΙΖ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45321200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
49393100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Δευτερεύουσα
79111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση