Βρέθηκαν 26 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GLOBAL TRUST ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801785289
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163282101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801762370
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162867301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AUTOWHEEL O.E.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801429639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156636701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132633648
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119966801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

V STAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800909846
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144705701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση