ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 47 , ΑΧΑΡΝΕΣ, 13671

ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 47 , ΑΧΑΡΝΕΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998282554
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8071301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-02-2008
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-02-2008
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΙΝ Α.Ε.
3Κ MEDICAL LINE SA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 47
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι : 1.Η αντιπροσώπευση και διανομή ιατροτεχνολογικών φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων , η εισαγωγή αυτών από φαρμακευτικούς οίκους του εξωτερικού 2. Η εισαγωγή άλλων φαρμακευτικών , ιατροτεχνολογικών και καλλυντικών ειδών από οίκους του εξωτερικού. 3. Η εισαγωγή και εμπορία χημικών ειδών. 4.η εμπορία φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών και καλλυντικών ειδών και συναφών προϊόντων του εσωτερικού και του εξωτερικού. 5. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία τεχνιτών μελών του ανθρώπινου σώματος. 6. Η με οποιαδήποτε μορφή (εργολαβία, κοινοπραξία, αντιπαροχή κτλ) ανάληψη, εκτέλεση, συμμετοχή σε εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών τηλεπικοινωνιακών, οικοδομικών και ανέγερσης έργων του Δημοσίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, δημοτικών ή κοινοτικών ή φυσικών προσώπων, καθώς επίσης η με οποιαδήποτε νομική μορφή συμμετοχή, συνίδρυση βιομηχανικών και εμπορικών εταιρειών για την κατασκευή εγκατάσταση, λειτουργία, εμπορία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία , με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. 7.Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών κάθε είδους συναφών με τα παραπάνω τεχνικά έργα, επιχειρηματικών δράσεων και εργασιών και η εμπορία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή των αγαθών που παράγονται από αυτές. 8.Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών ιδιωτικών έργων κάθε φύσεως και μορφής και η εκτέλεση τους ή η συμμετοχή στη ανάληψη και εκτέλεση αυτών με άλλες επιχειρήσεις ή ομίλους εργοληπτικών επιχειρήσεων. Επίσης η εκπόνηση μελετών , η ανάληψη επίβλεψης , η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου κάθε φύσης τεχνικών έργων ιδιωτικών η δημοσίων και Οργανισμών. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται να αποκτήσει εργοληπτικό πτυχίο κατασκευής δημοσίων έργων. 9. Η ανέγερση πολυόροφων οικοδομών πολυκατοικιών και εμπορικών κέντρων με το σύστημα της αντιπαροχής ή μη και η πώληση ανεξαρτήτων οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών που αναλογούν ως εργολαβική αμοιβή. 10. Η αγορά και η εν γένει εκμετάλλευση οικοπεδικών εκτάσεων. 11. Η κατασκευή οποιουδήποτε ιδιωτικού έργου ανεξάρτητα από την διενέργεια ή μη και της μελέτης έργου. 12. Η ανάληψη και η εκπόνηση μελετών δημοσίων έργων , η ανάληψη κατασκευής και διαχείριση δημοσίων έργων , ως τέτοιων νοουμένων αυτών Φύλλο 2 που ανατίθενται από το δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Δήμου, Κοινότητες, Κοινωφελή ιδρύματα δημοσίου Χαρακτήρα, καθώς και οργανισμούς δημόσιου χαρακτήρα. 13.Η εμπορία και αντιπροσώπευση οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών υλικών και εν γένει κάθε φύσεως δομικών υλικών. 14.Η ανάληψη αντιπροσωπειών εμπορικών οίκων της ημεδαπής ή αλλοδαπής που αφορούν την διάδοση ή διάθεση δομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών υλικών και εν γένει οικοδομικών υλικών πάσης φύσεως καθώς και η αντιπροσώπευση και εμπορία κάθε υλικού που σχετίζεται με τον εξοπλισμό των κατασκευών (π.χ. πλακίδια δαπέδων, ερμάρια κουζινών, κουφώματα, εσωτερικές σκάλες, ξύλινα δάπεδα, καλώδια, καυστήρες, λέβητες, αεραγωγοί, ψύκτες, κλιματιστικές μονάδες, κ.λ.π. – η αναφορά αυτή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.) 15.Η άσκηση πάσης φύσεως ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχείρησης με την ίδρυση, απόκτηση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και εν γένει τουριστικών επιχειρήσεων. 16.Η δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης και ψυχαγωγίας. 17.Η λειτουργία χώρων εστίασης και διασκέδασης. 18.Η λειτουργία και εν γένει εκμετάλλευση χώρων S.P.A., άθλησης και γυμναστηρίων. 19.Κατασκευές δομικών έργων. 20.Χρηματοοικονομικές συναλλαγές και επενδύσεις. 21.Ενοικίαση και υπενοικίαση ιδιόκτητων μέσων. 22.Κατασκευή και εμπορία διακοσμητικών ειδών και επίπλων. 23.Μεταποίηση πρώτων υλών. 24.Εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εν γένει εμπορία: • δομικών και πρώτων υλών • οικοδομικών εργαλείων – μηχανημάτων • εργαλείων επεξεργασίας υλικών • διακοσμητικών υλικών, αγαλματίδιων και ομοιωμάτων • υάλινων αντικειμένων • επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου • κεραμικών ειδών • φωτιστικών σωμάτων και εξαρτημάτων • σιδηρών αντικειμένων • σιδηρών εξαρτημάτων • αντικών • ειδών τέχνης • χαλιά και ταπετσαρίες • υφασμάτινων και δερμάτινων ειδών, ειδών ρουχισμού, και αξεσουάρ. • Υφάσματα και δέρματα • Αθλητικών ειδών • Μπιζού , κοσμήματα, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες • Συστημάτων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής • Ψηφιακών – ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων, • Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού • Μηχανολογικού εξοπλισμού, • Υπολογιστών και προγραμμάτων. • Φωτογραφικών και οπτικών ειδών • Συστημάτων αυτοματισμού. • Χαρτικά είδη και γραφική ύλη. • Οικιακών συσκευών. • μουσικών οργάνων • ειδών πολεμικών τεχνών και αυτοπροστασίας • πυροτεχνημάτων • παιχνιδιών • είδη καπνού • είδη τροφίμων, αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. • Φυτά. • Ζώα, πτηνά και ψάρια. • Προϊόντα αισθητικής και καλλυντικών Φύλλο 3 25.Η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής (φωνή, δεδομένα, εικόνα) 26.Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις και εν γένει η συνεργασία με επιχειρήσεις συναφούς σκοπού. 27.Η εν γένει δραστηριότητα σε κάθε συναφή εργασία με όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες δραστηριότητες. 28. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών. 29.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ 30.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΤΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 31.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜ,ΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 32.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΩΝ, ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ 33.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 34.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Η ΡΟΛΑ ΙΝΩΝ ΚΥΤΑΡΙΝΗΣ 35.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 36.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 37.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ 38.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΝΟΥ 39.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΩΝ 40.ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 41. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 42. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ 43.ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ,ΦΥΤΩΝ,ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 44.ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ 45.ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 46.ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΙΩΝ Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα καθ’οιονδήποτε τρόπο. β) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ελληνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση , ατομική ή εταιρική οιουδήποτε εταιρικού τύπου. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος. δ) Να μισθώνει και να εκμεταλλεύεται τουριστικές μονάδες και ακόμη και να τις υπομισθώνει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. ε) Να παρέχει , με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες και στ) Να έχει κάθε συναφή με την παραπάνω δραστηριότητα και εργασία. Στην μελλοντική δραστηριότητα της εταιρείας , εκτός των πιο πάνω αναφερομένων , ανήκει και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα κριθεί συμφέρουσα για την εταιρεία. Με την τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διερεύνηση ή η μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση