Γ.ΠΙΤΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 311 , ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 14122

Γ.ΠΙΤΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 311 , ΗΡΑΚΛΕΙΟ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 998242359
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8078701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-03-2008
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-03-2008
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΤΤΑΣ
ELASTIKA PITTAS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 311
  Πόλη:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η χονδρική και λιανική εμπορία ελαστικών, ανταλλακτικών, ζαντών, αξεσουάρ και λοιπών ειδών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. 2. Η επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών (βουλκανιζατέρ). 3. Η παντός είδους επισκευή αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. 4. Η συνεργασία με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. 5. Επισκευή και βαφή παντός είδους ζαντών. 6. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. 7. Εμπορία αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω διαδικτύου. 8. Λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω διαδικτύου. 9. Χονδρική και λιανική πώληση ενδυμάτων, υποδημάτων και διαφημιστικών ειδών. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού, η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις, όπως, ιδίως, να αγοράζει πρώτες ύλες, να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, δανείου παροχής εγγυήσεων και πιστώσεως με τράπεζες και με ιδιώτες, να παραχωρεί και να δέχεται εμπράγματες εξασφαλίσεις, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών κ.ο.κ. Η εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να συμμετέχει σε άλλη εταιρεία οιασδήποτε μορφής και με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση