Βρέθηκαν 167 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

G&T ACCOUNTING SERVICES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802095608
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169853501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΡΓΟΧΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801842290
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164373001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HEALD HERBAL BLENDS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801830775
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164150001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801684190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161441401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELECO SECURITY Ο.Ε. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801671016
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161211101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PURITY GREEN Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801547539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158907301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

YUNEX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801537780
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158731601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Delivery Hero Payments Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία - Ίδρυμα Πληρωμών


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801477570
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157653901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOLAR IMMENSITY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 997134719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155885001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PROSTASIA PEST CONTROL SERVICES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801369085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155323301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση