Βρέθηκαν 146 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HEALD HERBAL BLENDS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801830775
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164150001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Κ/Ξ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΜΗΕΑ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996520946
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176965901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ. ΝΤΟΚΟΣ - Θ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802167043
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171311901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

G&T ACCOUNTING SERVICES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802095608
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169853501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΡΓΟΧΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801842290
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164373001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801684190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161441401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELECO SECURITY Ο.Ε. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801671016
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161211101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

YUNEX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801537780
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158731601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Delivery Hero Payments Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία - Ίδρυμα Πληρωμών


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801477570
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157653901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOLAR IMMENSITY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 997134719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155885001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση