ΡΙΖΑΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 8 , ΚΡΥΟΝΕΡΙ, 14568

ΡΙΖΑΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 8 , ΚΡΥΟΝΕΡΙ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998125630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8501401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-10-2008
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-11-2008
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MARLOG ΕΠΕ
MARLOG EPE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 8
  Πόλη:
ΚΡΥΟΝΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΡΥΟΝΕΡΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1) H παραλαβή, αποθήκευση, αποσυσκευασία, ανασυσκευασία, διαλογή, επικόλληση αυτοκόλλητων, ανεφοδιασμός υλικών σε επιχειρηματικές μονάδες, ο ποιοτικός έλεγχος κάθε είδους πρώτων υλών ή προϊόντων προς την χονδρική ή λιανική αγορά ή προς τους κατασκευαστές παραγωγούς. Οι διανομές, μεταφορές και διαμεταφορές οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και αεροπορικές κάθε είδους προϊόντων ή πρώτων υλών. Γενικότερα η κάθε είδους παροχή υπηρεσίας, έναντι αμοιβής, της εφοδιαστικής αλυσίδας πρώτων υλών ή προϊόντων προς τρίτους από την παραγωγή ως την κατανάλωση καθώς και η διαχείριση της σχετικής πληροφορίας. 2) Η κατασκευή και εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων, ψυκτικών θαλάμων και πάσης φύσεως χώρων υποδοχής και αποθήκευσης εμπορευμάτων. 3) Η πώληση εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων . 4) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού και η εμπορία πάσης φύσεως καταναλωτικών αγαθών. 5) Η χονδρική πώληση χαρτικών, απορρυπαντικών και κονσερβοποιημένων – τυποποιημένων τροφίμων. 6) Η δημιουργία υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την ανάπτυξη των παραπάνω δραστηριοτήτων ή μιας εξ’ αυτών. 7) Η διενέργεια κάθε αναγκαίας για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας πράξης και ειδικά η απόκτηση με οποιονδήποτε τρόπο του κατάλληλου εξοπλισμού, χώρου και ειδικευμένου προσωπικού για την άσκηση της δραστηριότητάς της, η απόκτηση ή μίσθωση ακινήτων για τη δημιουργία ή επέκταση των γραφείων της καθώς και η απόκτηση ή μίσθωση μεταφορικών μέσων για την κάλυψη των αναγκών και την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας. 8) Η διενέργεια κάθε γενικά επιχείρησης ή εργασίας ή υπηρεσίας ή δραστηριότητας η οποία είναι σχετική με τους σκοπούς της εταιρείας και είναι απαραίτητη για την εκπλήρωσή τους.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση