Βρέθηκαν 64 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΡΥΣΗ ΧΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998647180
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7414201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FOODBIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801741232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162495201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801569532
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159306401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΗΝΕΙΑ ΤΣΑΡΤΕΡΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801544248
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158851401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AXXIONGROUP Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801489950
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157872201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BARBETAS ESTATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801463307
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157394701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801429086
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156623801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801280552
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153415801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΚΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 036055672
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127140903000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση