Η.ΜΥDERIZI & ΥΙΟΣ Ε.Ε.

ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 33 , ΙΛΙΟΝ, 13122

Η.ΜΥDERIZI & ΥΙΟΣ Ε.Ε.


ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 33 , ΙΛΙΟΝ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998655770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8487701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-10-2008
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-11-2008
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

GRITAL GROUP AUTOMATICS SYSTEMS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 33
  Πόλη:
ΙΛΙΟΝ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας είναι η εμπορία χονδρικός ή λιανικός αυοματισμών, ηλεκτρονικών, ρολών γκαραζόπορτας και συναφών ειδών, καθώς και η επισκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση αυτών. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται:α) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους. β) Να συμμετέχει σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και γ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση