Βρέθηκαν 113 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΟΥΤΑΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076781326
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174167001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΤΣΙΛΗ ΕΛΕΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 155144862
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171823101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. Α. ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801804813
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163663901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VITROMED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801805059
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163670001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801695966
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161676801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ.ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801602490
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159935701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HAWK EYE ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801473940
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157583001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEDIVATION HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801440970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156900201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΚΡΟΥΠ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801429719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156637701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση