Θ. ΔΕΝΕΔΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 3 , ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 17343

Θ. ΔΕΝΕΔΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 3 , ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998354996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8642801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-02-2009
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-02-2009
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

HERMES

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 3
  Πόλη:
ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Η χονδρική και λιανική εμπορία και η ανnπpoσώπευση ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμoυ, ατομικών και οικιακών μηχανημάτων ζόγισης και συσκευών ζύγισης, άλλων μηχανημάτων, σνσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης, ειδών εξοπλισμού και κρεοπωλείων, μερών μηχανημάτων για την επεργασία τροφίμων, επαγγελματικών ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων, συσκευών και υλικών, περιλαμβανομένου και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. ως κα, η παροχή υπηρεσιών συvtήρησης και επισκευής μηχανημάtων γραφείου και λoγιστικών μηχανών. Η σύναψη, υπογραφή και εκτέλεση συμβολαίων, σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46661006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Κύρια
33121603 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46491905 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46520000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691402 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691406 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
46691900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
47413100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
47595806 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
47788809 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Δευτερεύουσα
47788814 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση