Βρέθηκαν 140 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MSA THERAPEUTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801511371
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158248601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΧΙΤΣΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 051176797
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153504501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 030563772
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152925901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HANDGUARD Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801231428
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152289501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INFOCALL SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801192750
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151451501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SDS STANLEY DENTAL SOLUTION Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801180762
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151186301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 062864030
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149825901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΑΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 034607580
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149936001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MALA PERUVIANA ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801116819
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149488001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση