ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΛΕΩΝΩΝ 70 , ΑΘΗΝΑ, 11142

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


ΚΛΕΩΝΩΝ 70 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998170894
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8732401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-04-2009
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-04-2009
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΛΕΩΝΩΝ 70
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΤΗΣΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: Α. οι οικοδομικές, κατασκευαστικές εργασίες, η εκμετάλλευση ακίνητων, οι υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι διαμορφώσεις- ανακαινίσεις χώρων, το εμπόριό κατά παραγγελία αλουμινίων,ξυλουργικών ειδών, η επισκευή, συντήρηση, συναρμολόγηση και τοποθέτηση κουφωμάτων (Ξύλινων και μεταλλικών) Β. Η Εκτέλεση έργων περιβ.χώρου και έργων πρασίνου. Γ. Οι Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου πεζοδρομίων,πεζοδρόμων,περιφράξεων και χώρων στάθμευσης. Δ. Οι Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων(υπηρεσίες κηπουρού). Ε. Ανάληψη και εκτέλεση Δημοσίων Έργων. ΣΤ. Η Ανάληψη πάσης φύσεως δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών-άλλων εργασιών) με μέσα, εξοπλισμό και προσωπικό της εταιρείας. Η. Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμάτων. Θ. Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμάτων ,άλλων. Ι. Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμάτων ,δημοτικών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
43999000 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Κύρια
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43221100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
43321009 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46711109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
47524980 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
68321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση