Βρέθηκαν 56 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801889908
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165248701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 044091277
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153241301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΣΤΕΛΛΑ ΖΕΜΠΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 156208509
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149903001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ.ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-Π.ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801026709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147261201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARKET ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800863298
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143300601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MADIO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800813314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141727001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση