ΙΩΑΝΝΗΣ X. ΛΥΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΛΙΟΣΙΩΝ 101 , ΑΧΑΡΝΑΙ, 13672

ΙΩΑΝΝΗΣ X. ΛΥΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΛΙΟΣΙΩΝ 101 , ΑΧΑΡΝΑΙ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 998051684
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8941401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-07-2009
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-08-2009
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ELLE PAINTS LTD

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΙΟΣΙΩΝ 101
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΑΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι: 1. Η παραγωγή, συσκευασία, εισαγωγή, εξαγωγή παντός είδους βιομηχανικών, χημικών και άλλων προϊόντων και η εμπορία αυτών. 2. Αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού, οι οποίοι παράγουν βιομηχανικά και χημικά προϊόντα και εμπορία αυτών. 3. Εξαγωγή πρώτων υλών και χημικών προϊόντων και η εμπορία αυτών. 4. Μεταποίηση χημικών εν γένει προϊόντων, παραγωγή διαλυτικών χρωμάτων βερνικιών και η εμπορία αυτών. 5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα πωλήσεων, διανομής marketing και αγοροπωλησίες μηχανημάτων σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες. 6.Οργάνωση μελετών για την αντιμετώπιση προβλημάτων ρύπανσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος απο βιομηχανικές και χημικές δραστηριότητες. 7. Οργάνωση Κατασκευαστικών και οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών έρευνας αγοράς με βιομηχανικές, χημικές και οικιστικές δραστηριότητες. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει σ΄οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού καταστήματα, υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες ή να ιδρύει ή να αποκτά παρεμφερείς επιχειρήσεις ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις, είτε με την εταιρική είτε με την κοινοπρακτική μορφή.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση