Βρέθηκαν 51 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

KYRIAKAKIS MEAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802240910
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172800601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΨΑΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132019600
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162832101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENVIRON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801636192
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160566801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WETAC HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801409850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156215101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AVIEK Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801372538
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155399701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801369706
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155338201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801233065
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152319001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση