ΜΑΡΙΝΑ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΘΗΣΕΩΣ 13 , ΑΘΗΝΑ, 10562

ΜΑΡΙΝΑ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


ΘΗΣΕΩΣ 13 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 099756406
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9157801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-12-2009
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-01-2010
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
SYMPLEGMA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΗΣΕΩΣ 13
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1.Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ,ΧΡΥΣΩΝ,ΑΡΓΥΡΩΝ Κ.Λ.Π 2.ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΥΣΩΝ, ΑΡΓΥΡΩΝ Κ.Λ.Π ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ. 3. Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ,ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΧΡΥΣΩΝ , ΑΡΓΥΡΩΝ Κ.Λ.Π ΜΕΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΟΣΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ. 4. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΗΤΟΙ ΧΡΥΣΟΥ, ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ,ΛΙΘΩΝ Κ.Λ.Π 5. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΣΗΡΙΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ. Προς επίτευξη του σκοπού της δύναται: Α) Να αντιπροσωπεύει οιουσδήποτε οίκους του εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν τον ανωτέρω ή παρεμφερή σκοπό. Β) Να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες που ήδη λειτουργούν ή θα συσταθούν στο μέλλον στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Γ) Να συμμετέχει στο ιδιωτικό κεφάλαιο νέων εταιριών που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν νόμιμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Δ) Να αντιπροσωπεύει κατασκευαστικούς οίκους σχετικών ή παρεμφερών ειδών. 6. Η κατασκευή και επεξεργασία πάσης φύσεως κοσμημάτων, πολυτίμων, ημιπολύτιμων λίθων, μετάλλων και παρεμφερών ειδών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση