53 records among the Cash Informed companies - members of the Chamber


Analysis by Legal Type

Analysis by Region

APOLLO EPENDYSEIS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 801986769
Gemi Number 167631801000 ↗
Foundation Date 12-12-2022
  • ACTIVE 

K/X KAFIS - TEDRA


Legal Type JOINT VENTURE
Tax Number 996610270
Gemi Number 165649901000 ↗
Foundation Date 14-09-2022
  • ACTIVE 

GEORGIOS KOLETTIS TOU EUTHYMIOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 056456575
Gemi Number 157777801000 ↗
Foundation Date 07-01-2021
  • ACTIVE 

SPYRIDON SIMONETIS TOU NIKOLAOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 142909745
Gemi Number 125205516000 ↗
Foundation Date 17-08-2020
  • ACTIVE 

ANASTASIOS ORESTIS SALACHAS TOU ANTONIOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 142913389
Gemi Number 154352301000 ↗
Foundation Date 28-02-2020
  • ACTIVE 

PAULOS TSERETOPOULOS TOU KONSTANTINOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 108440525
Gemi Number 151289901000 ↗
Foundation Date 03-07-2019
  • ACTIVE 

BLUE IRIS INVESTMENTS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 801162455
Gemi Number 150529201000 ↗
Foundation Date 20-05-2019
  • ACTIVE 

VOLLADA CONSTRUCTION PRIVATE COMPANY


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 801147372
Gemi Number 150187901000 ↗
Foundation Date 18-04-2019
  • ACTIVE 

STAMATINA PIKOULI TOU DIMITRIOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 123891627
Gemi Number 150182601000 ↗
Foundation Date 07-03-2019
  • ACTIVE 

ARMONIA 1 ANONYMI ETAIREIA EKMETALLEUSIS AKINITON


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 996980220
Gemi Number 148669701000 ↗
Foundation Date 31-12-2018
  • ACTIVE 

Login