ΑΦΟΙ ΧΕΛΙΩΤΗ Ο.Ε.

ΛΕΩΦ ΣΟΥΝΙΟΥ 45 , ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, 19001

ΑΦΟΙ ΧΕΛΙΩΤΗ Ο.Ε.


ΛΕΩΦ ΣΟΥΝΙΟΥ 45 , ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998292271
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9682301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-12-2010
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-12-2010
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦ ΣΟΥΝΙΟΥ 45
  Πόλη:
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΕΡΑΤΕΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 3 Οι σκοποί της εταιρείας είναι: α)Λιανικό εμπόριο ξυλείας,συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας. β)Χονδρικό εμπόριο ξυλείας,συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας. γ)Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός και απορρέουσα εξ αυτών δραστηριότητα. Προς επίτευξη των εταιρικών σκοπών η εταιρεία δύναται να συνιστά εταιρείες με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες κάθε τύπου καθώς επίσεις να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συσταθησόμενες καιεπιδιώκουσες τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση