Βρέθηκαν 42 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ LOSHI ARDIAN ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802515400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 177826801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MALGORZATA - TERESA KULCZYK TOY JOSEF


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106503999
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162264001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MOTOSTUFF ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801478333
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157671001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MOHAMED SHAWKY ΤΟΥ AHMED


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 159107882
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151715201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 142713877
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151530901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΔΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801122304
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149611301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066079724
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149757701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση