ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΣΟΦΙΑ ΚΟΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΕΛΑ 109 , ΑΘΗΝΑ, 16561

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΣΟΦΙΑ ΚΟΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΕΛΑ 109 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997573845
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123512801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-02-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-03-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΟΦΙΑ ΚΟΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
SOFIA KOI KAI SIA O.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΕΛΑ 109
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΤΕΡΨΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΑΡΘΡΟ 4o : ΣΚΟΠΟΣ Αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), σύμφωνα με τους κανόνες της οδοντιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τα οριζόμενα στο Π.Δ. 84/2001, όπως αυτό τροποποιημένο ισχύει, σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία ιδιωτικού οδοντιατρείου και η χρήση κάθε σύγχρονου μέσου της οδοντιατρικής επιστήμης για τη διάγνωση, πρόληψη, θεραπεία κλπ. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί : 1) Να χρησιμοποιεί κάθε σύγχρονο επιστημονικό μέσο της οδοντιατρικής επιστήμης που κρίνεται απαραίτητο για την παροχή πάσης φύσεως οδοντιατρικών υπηρεσιών στο τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 2) Να συνάπτει συμβάσεις ή να συνεργάζεται με κάθε νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε νομικής μορφής, με το Δημόσιο ή με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, με νομικά πρόσωπα Ασφαλιστικών Εταιρειών, με Οργανισμούς, με Ασφαλιστικά Ταμεία, κ.λ.π. ή με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο για την παροχή κάθε είδους οδοντιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
86231000 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κύρια
86231100 ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
86231902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δευτερεύουσα

Σύνδεση