Βρέθηκαν 145 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CRISP TECHNOLOGY Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801946876
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166817701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WORLD EXCLUSIVE TANKER BROKERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801732917
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162346801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CASA DEVELOP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801585220
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159607601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FALCON MAINTENANCE CLEANING & CONSTRUCTION WORKS I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801479679
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157688601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GKD DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801090639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148860801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 159284745
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156179701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

QUALENTO Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801383370
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155635101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση