ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 21 , ΑΘΗΝΑ, 16232

ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


ΚΟΜΝΗΝΩΝ 21 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 036742030
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119987301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-03-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-03-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 21
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΥΡΩΝΑΣ
  Τηλέφωνο:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση