ΝΟΙSIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 19 , ΑΘΗΝΑ, 11528

ΝΟΙSIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 19 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤ.
Α.Φ.Μ. 94531056
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-09-2003
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-05-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
NOISIS SYMBOULOI ANAPTYXIS A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 19
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση