Βρέθηκαν 25 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

(Υποκατάστημα) GREEN DAY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤ.
Α.Φ.Μ 800340451
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117132601001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤ.
Α.Φ.Μ 94450987
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(Υποκατάστημα) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤ.
Α.Φ.Μ 095665947
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 71999301001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-05-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση