ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΕΛΛΗΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 168 , ΑΘΗΝΑ, 13677

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΕΛΛΗΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 168 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 135377525
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115710501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-04-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-04-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

CAR CENTER CRASH

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 168
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση