ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΧΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΓΙΑ

Λ. ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΟΣ 34 , ΑΘΗΝΑ, 16672

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΧΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΓΙΑ


Λ. ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΟΣ 34 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 054714390
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116442401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-06-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-06-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ. ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΟΣ 34
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΑΡΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση