(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)GAME FACE ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ 15 , ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, 14121

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)GAME FACE ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΜΙΑΟΥΛΗ 15 , ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 800322887
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116042701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-05-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-05-2011
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

GAME FACE E.P.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΙΑΟΥΛΗ 15
  Πόλη:
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

- Η διοργάνωση Σεμιναρίων Ασφαλούς Οδήγησης Μηχανοκίνητου Αθλητισμού - Η διοργάνωση Ημερίδων Ελεύθερης Προπόνησης Μηχανοκίνητου Αθλητισμού - Η διοργάνωση Εκδηλώσεων σχετικών με το Μηχανοκίνητο Αθλητισμό - Η εμπορία αξεσουάρ Μηχανοκίνητου Αθλητισμού


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση