Βρέθηκαν 116 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801937216
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166592701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASCENT POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800736666
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138974501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DKT CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801816062
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163880701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - Π. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996751632
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159469201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN BOX PROJECT ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801490309
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157878001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BEL FUN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801386788
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155708401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

REGAL BARS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801351580
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154931401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

D.P. SOLUTIONS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801336447
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154657901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΛΓΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 134298284
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154393101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση