ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 1 , ΑΘΗΝΑ, 10677

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 1 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999405741
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 114990437000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-07-2008
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-09-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε
BIOLOGIKA AGRAKTIMATA A.E

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 1
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1.Η επεξεργασία, συσκευασία και τυποποίηση βιολογικών προϊόντων. 2. Η εμπορία βιολογικών προϊόντων, χονδρικώς και λιανικώς. 3. Η Εισαγωγή και εξαγωγή των ως άνω ειδών. 4. Η αγορά, επεξεργασία και πώληση αγροτικών προϊόντων. 5. Η παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων και η εμπορία των ως άνω ειδών. 6 .Η εκμετάλλευση θερμοκηπίων, συσκευαστηρίων, τυποποιητηρίων αγροτικών και βιολογικών προϊόντων. Β.-Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: l.-Να συνεργάζεται με κάθε μορφής σχέση με οιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, ως επίσης και να συμμετάσχει με οιανδήποτε νομική μορφή σε οιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση οιουδήποτε νομικού τύπου 2.-Να αντιπροσωπεύει οιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη 3.-Να ιδρύει και συντηρεί υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία, εργοτάξια, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες υποστήριξης, τόσον στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46311111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Κύρια
1133900 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
1134000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΙΖΩΔΩΝ, ΒΟΛΒΩΔΩΝ Η ΚΟΝΔΥΛΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
1134400 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
1231000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
1231900 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
1250000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ Δευτερεύουσα
41202001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46311101 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46311103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46311104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ Δευτερεύουσα
46311105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ Δευτερεύουσα
46311109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
46311110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46321203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ, ΣΕ ΑΛΜΗ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ Η ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ Δευτερεύουσα
46331100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46331303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Δευτερεύουσα
46341205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΡΑΣΙ, ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
46382912 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δευτερεύουσα
46441201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
46450000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46761923 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ, ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΕΛΑΙΟΥ, ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ, ΚΡΑΜΒΕΛΑΙΟΥ, ΓΟΓΓΥΛΕΛΑΙΟΥ (COLZA OIL) ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ ΣΙΝΑΠΗΣ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Δευτερεύουσα
47211102 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ Δευτερεύουσα
47211106 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47252506 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΡΑΣΙ, ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
47292201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Δευτερεύουσα
47292207 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ, ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ, ΚΑΡΔΑΜΕΛΑΙΟΥ, ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ, ΚΡΑΜΒΕΛΑΙΟΥ, ΓΟΓΓΥΛΕΛΑΙΟΥ (COLZA OIL) ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ ΣΙΝΑΠΗΣ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
47292301 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δευτερεύουσα
47757614 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΑΠΟΥΝΙ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Δευτερεύουσα
47767908 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΖΩΑ Δευτερεύουσα
47788401 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47788402 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
82921003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση