ΤΟΨΗΣ Ν.-ΤΟΨΗΣ Β. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 1 , ΑΧΑΡΝΑΙ, 13675

ΤΟΨΗΣ Ν.-ΤΟΨΗΣ Β. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 1 , ΑΧΑΡΝΑΙ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800329170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116421001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-06-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-07-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

TOPSISOIL

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 1
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΑΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η εισαγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση προϊόντων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου υψηλής τεχνολογίας σε συστήματα υπολογιστών και πληροφορικής καθώς και η ανάπτυξη και υποστήριξη των ανωτέρω συστημάτων.2. Η εμπορία ορυκτελαίων, λιπαντικών, ανταλλακτικών αυτοκινήτων, προϊόντων συντήρησης και φροντίδας αυτοκινήτου, ειδών και αξεσουάρ αυτοκινήτου και συναφών ειδών καθώς και εισαγωγές και εξαγωγές αυτών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση